מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

מפגש גישות – מטפלים מגישות שונות מתייחסים לטיפול במטופל הקשה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ג' מפגש גישות – מטפלים מגישות שונות מתייחסים לטיפול במטופל הקשהיהודית טריאסט