מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוטד"ר שרון שטרית/ ד"ר מאיר שטיינבוק17:45-19:15

מתוך יסודות החשיבה הפרוידיאנית והקלייניאנית, מצמיח מסעו האישי של ויניקוט יצירה פסיכואנליטית מקורית הנובעת מן הקליניקה הפסיכואנליטית ומן הניסיון העצום שרכש כרופא ילדים. נכיר את מושגי היסוד: 'אובייקט מעבר', 'משחקיות', 'רגרסיה לתלות', 'שימוש באובייקט', 'יצירתיות', 'פחד מהתמוטטות' ועוד. ננסה לארגן אותם לכלל תפיסה תיאורטית המותאמת באופן ייחודי לאנשים שהשבר בנפשם מוקדם ביותר. נחבור למסע המשותף של המטופל והמטפל לקראת הגברת תחושת הקיום והממשות כאדם בעולם ונתייחס לצרכים שעולים בטיפול כזה המאתגרים מאוד את החשיבה והמעשה הקליניים השגורים.