החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'החשיבה התיאורטית והקלינית של ביוןד"ר מיטשל בקר16:00-17:30