מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריותד"ר יעל דשא16:00-17:30

מהי טראומה ומהן השלכותיה על הנפש הפצועה? כיצד נרשמת, אך לא נחווית וכיצד אנו פוגשים ביטוייה בחדר הטיפול? בסמינר זה נתייחס למאפייני טראומה נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית ולדיאלוג בין פנטזיה ומציאות מפרויד ועד היום. נמקם הטראומה המינית על רצף טראומות אחרות, תוך ציון המשותף והייחודי. נתבונן על קידוד הטראומה בגוף ובנפש דרך מנגנונים כמו דיסוציאציה ופיצול והשפעתם על ממדי זמן, מרחב ויחסי אובייקט.

חלקו השני של הסמינר יוקדש לתהליך הטיפולי בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, תוך התמקדות בתהליך העדות (לאוב, זליגמן) , הנבנית בצל המלחמה האינהרנטית בין השתקה לבין הצורך הקיומי לדעת. נבחן את שזירת העדות דרך דפוסי העברה והעברה נגדית אופייניים (דיויס ופרולי), תוך בחינת ההקשבה והנוכחות היחודיים הנדרשים מן המטפל/ת כזולת- עד/ה. הכרה ותיקוף הטראומה על ידי עד/ה בשיח הטיפולי, מאפשרת חווית קיום, רצף וחיות היוצרים תנועה מגוף לנפש, מקונקרטי לסימבולי, משיגעון לשפיות ומאבל להשלמה ויצירה.

המשתתפים יתבקשו להביא וינייטות קליניות להדגמה ודיון.