מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

מלאני קליין -תאוריה ופרקטיקה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב' מלאני קליין וממשיכיה – יסודות בטכניקה הטיפוליתורד נבו