מצבים מנטאליים ראשוניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'מצבים מנטאליים ראשונייםעירית המאירי-ולדרסקי 18:00-19:30