מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

יסודות הטיפול הדינמי בילדים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'יסודות הטיפול הדינמי בילדים טליה פרוהוף17:50-19:20

לאורך ההיסטוריה של הפסיכואנליזה, החשיבה והפרקטיקה של עבודה עם ילדים, היוו אתגר ועוררו סערות רבות. על מנת לחשוב על העמדה האנליטית בכניסתנו לעבודה דינמית עם ילדים ובני נוער, נסקור את ההיסטוריה, נדון בדילמות ונכיר את הגישות העכשוויות השונות. ניגש לקליניקה ולהתבוננות בתהליך הטיפולי מההתחלה: הפניה, ההערכה, ההבנה ההתפתחותית, בניית המסגרת ותחילת הטיפול.

נרבה בדוגמאות, הן מהספרות והן מהניסיון שלכם על מנת להעשיר את ההסתכלות, את החשיבה ואת המשחקיות.