מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

יסודות הטיפול הפסיכואנליטי

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א' יסודות הטיפול הפסיכואנליטירות קורמן18:00-19:20