מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אובייקט לזרם העצמאי

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אובייקט לזרם העצמאיאירית ערב17:50-19:20

הקורס יעקוב אחר התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית לאורך ציר המתחיל מ'פסיכולוגיה של אדם אחד' – שבה המטפל נתפס כחוקר החותר לאובייקטיביות ולזיהוי האובייקטים המופנמים המושלכים עליו, לעבר 'פסיכולוגיה של שניים' – בה המטפל נוכח במרחב הטיפולי באופן אישי, חופשי ויצירתי, ושם דגש על התפתחות העצמי הייחודי של המטופל, באינטראקציה עם סביבה מאפשרת.