ויניקוט ומחשבת הרגרסיה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'ויניקוט ומחשבת הרגרסיהאמנון אייל18:00-19:30