מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

טיפול בתינוקות ואימהות

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'טיפול בתינוקות ואימהות חמוטל רז שילוח18:00-19:30