מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

טיפול במתבגרים בחשיבה ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'טיפול במתבגרים בחשיבה ויניקוטיאניתלילך דורון ענתי17:50-19:20