מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התפתחות התיאוריה והקליניקה של הטיפול במשחק

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'התפתחות התיאוריה והקליניקה של הטיפול במשחק ד"ר רות חשמונאי 18:00-19:30