מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

'זויות מתחלפות'-ביון וויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
לימודי המשך'זויות מתחלפות'-ביון וויניקוטמרכז: אבנר ברגשטייןיום ב' 17:00-20:30

מרכז : אבנר ברגשטיין

העובדה, כותב ביון, כי דיסציפלינות שונות מתארות חוויות דומות, בזמנים שונים ומזויות (vertices) שונות, נותנת תוקף לַחוויה אותה הן מנסות לתאר, ומאפשרת 'מבט בינוקולרי' על האמת. מפגש זה בין הדיסציפלינות השונות היא חוויה רגשית בפני עצמה, חוויה רגשית של גילוי קוהרנטיות, מקום בו פָּנים שונות של החוויה הרגשית נִצְפּוֹת מזויות שונות ומשתלבות בְּאופן שמרגיש אמיתי, ומתוך כך צומחת תחושה של אמת.

ביון כותב על השינוי הקטסטרופאלי והפחד מפניו ואילו ויניקוט כותב על הפחד מהתמוטטות והמשיכה אליה. איזור המפגש ביניהם הוא 'הלא-מודע שאינו מודחק'. גם ויניקוט וגם ביון מהדהדים את פרויד עצמו שטען כי הלא-מודע כולל הרבה יותר מאשר את הלא-מודע הדינמי או המודחק – זה שהיה במשך זמן רב במוקד העניין הפסיכואנליטי. גם ויניקוט וגם ביון עוסקים באימה מפני התקרבות לאמת הרגשית, זו שכמוסה בלא-מודע שאינו מודחק, שלא ניתן להעלותה על הדעת ושהקרבה אליה מאיימת למוטט את כל מה שמגן על האדם מפני מצב פסיכוטי. שניהם טוענים שהקרבה אליה, המאפשרת אינטגרציה של אזורים בלתי נגישים בנפש, היא שיכולה לגאול את האדם ממצב פסיכוטי, או לחילופין ממוות נפשי כהגנה מפניו.

בשנה הראשונה (2015-16) של הקורס נתעמק בחשיבתו של ביון ובהלך הרוח האנליטי שהוא מציע. נעסוק ברעיונות הקשורים בהשעיית הזיכרון, הרצייה וההבנה, במפגש עם אמת רגשית שמעבר לשפה, במושגים כמו יחסי מיכל-מוכל, חיבורים והתקפות על החיבור, למידה מהניסיון ועוד.

החל מהשנה השנייה (2016-17) נמשיך בקריאה בכתביו של ביון ולצד זה נעמיק בקריאה בכתביו של ויניקוט, תוך הדגשת הזיקה בין שני הוגים רדיקליים אלו. בסמינרים ישתתפו שני המורים בו-זמנית, כדי לאפשר דיאלוג בין החשיבה של ביון לבין זו של ויניקוט.

מורים: ביון – אבנר ברגשטיין

ויניקוט (שנה ב' ואילך) – חגית אהרוני, חמוטל רז-שילוח, מיכל ריק, ד"ר מאיר שטיינבוק

הקורס יתקיים אחת לשבועיים, בימי שני בין השעות 17:00-20:30, ב"תיכונט", שושנה פרסיץ 3, תל אביב.

תאריכי הלימודים:

 2.11.15 / 16.11 / 30.11 / 14.12 / 28.12 / 11.1.16 / 25.1 / 29.2 / 14.3 / 28.3 / 11.4 / 9.5 / 23.5 / 6.5.

בשנה הראשונה יכלול הקורס שיעור כפול בכתבי ביון, ולאחר מכן יכלול הקורס שיעור אחד שיתמקד בכתבי ביון ושיעור נוסף שיתמקד בכתבי ויניקוט.