מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

ויניקוט – יסודות התיאוריה והטכניקה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב' ויניקוט – יסודות התיאוריה והטכניקה ד"ר מאיר שטינבוק