עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הורים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל16:00-17:30