מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

ויניקוט – התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי16:00-17:30

בקורס נצא מתוך מאמר היסוד "התפתחות רגשית פרימיטיבית" המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.