מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התפתחות ומצבים מנטליים ראשוניים בחשיבה ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'התפתחות ומצבים מנטליים ראשוניים בחשיבה ויניקוטיאניתרוני שפירא17:50-19:20