התפתחות ומצבים מנטליים ראשוניים בחשיבה ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'התפתחות ומצבים מנטליים ראשוניים בחשיבה ויניקוטיאניתרוני שפירא18:00-19:30