מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התפתחות התיאוריה והקליניקה של הטיפול במשחק

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'התפתחות התיאוריה והקליניקה של הטיפול במשחק ד"ר רות חשמונאי16:00-17:30