מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

טיפול במתבגרים בחשיבה ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'טיפול במתבגרים בחשיבה ויניקוטיאניתלילך ענתי דורון 16:00-17:30