מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א' התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותיתדורון וינשטוק