מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

השפעה ויניקוטיאנית בכתבי אוגדן

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'השפעה ויניקוטיאנית בכתבי אוגדןגב' רות סגל16:00-17:30