מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

העצמי בפסיכואנליזה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב' העצמי בפסיכואנליזה סמדר שטיינבוק