מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

המקרים הקליניים של ויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'המקרים הקליניים של ויניקוט סמדר שטיינבוק16:00-17:30