מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

הזרם העצמאי בפסיכואנליזה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'הזרם העצמאי בפסיכואנליזה אירית ערב 18:00-19:30