מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה, פעם בשבועיים)יעל מגל14:30-15:50

*קורס בחירה, אחת לשבועיים*

זהו חציו השני של הקורס שהחל בשנה השלישית ללימודים ומשתתפים בו התלמידים שהחלו ללמוד בשנה הקודמת. נמשיך ללוות את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול, תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום.

הקורס יכלול 7 מפגשים בסמסטר א', ויתקיים פעם בשבועיים, בין השעות 15:50-14:30, בתאריכים:

1. 15.10.18
2. 29.10.18
3. 12.11.18
4. 26.11.18
5. 10.12.18
6. 24.12.18
7. 07.01.19