מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

למה לי רגרסיה עכשיו?

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'למה לי רגרסיה עכשיו?ד"ר מאיר שטיינבוק16:00-17:30

עיון בכתביהם של באלינט, ויניקוט, חאן ובולאס מגלה חיבוטי נפש דווקא אצל מאמינים גדולים בערכה הטיפולי של הרגרסיה. ניתן לראות בחזרתה של הרגרסיה לשיח הפסיכואנליטי את 'כפיית החזרה' של הטראומה שפקדה את התיאוריה הפסיכואנליטית בראשית דרכה. נתחקה אחר מופעיה השונים של הרגרסיה בקליניקה וננסה בעזרת הידע שנצבר בלימודים במרכז והחוויות שלנו בקליניקה,למצוא את השימוש שניתן לעשות במחשבת הרגרסיה בפרקטיקה הפסיכותרפיוטית.