מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

האזורים הלא מיוצגים בנפש בחשיבתם של ביון, גרין וממשיכיהם

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'האזורים הלא מיוצגים בנפש בחשיבתם של ביון, גרין וממשיכיהםד"ר אילן ברנט16:00-17:30

וילפרד ביון ואנדרה גרין פיתחו כל אחד מושגים מקוריים להבנת אזורי הנפש הלא מיוצגים, על בסיס עבודתם עם מטופלים פסיכוטיים וגבוליים. עבודתם, בדומה לזו של ויניקוט, הרחיבה את האופקים הטיפוליים ביחס להפרעות שאינן נוירוטיות, הנמצאות מחוץ למודל הקונפליקט הפרוידיאני בו העבודה הטיפולית נעשית בעיקר באמצעות אסוציאציות חופשיות ופירושי העברה ביחס לייצוגים קיימים שהודחקו. ביון וגרין מציעים לעומת זאת, כי באזורי הנפש הלא מיוצגים, מתחייבת קודם כל הקשבה עמוקה לאיכויות הלא מילוליות של הקשר הטיפולי ולקאונטר-טרנפרנס, ועיבודם בתוך המטפל לשם הפיכתם לייצוג. נלמד מושגים מרכזיים של ביון – הזדהות השלכתית ריאליסטית לעומת הזדהות השלכתית עודפת, החלק הפסיכוטי והלא פסיכוטי של האישיות, מכל/מוכל, פונקציית אלפא תקינה ופגועה; ושל גרין- עבודת השלילי, הלוצינציה שלילית, תסביך 'האם המתה'. נדון ביישומים הקליניים של מושגים אלה ומושגים נוספים שנוצרו על ידי ממשיכיהם, גם בעזרת דוגמאות קליניות של כותבים עכשוויים כגון: אושונוסי, בריטון, דה- מאסי, לופז קורוו, לומברדי ובולאס. נעסוק בהשוואת הדומה והשונה בין התיאוריות והגישות הטיפוליות שנלמד לאלה של וויניקוט.