מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

04
ספט
2017

8.11.17 כנס Kernberg:On Kernberg today

כנס עם פרופ’ אוטו קרנברג

תוכנית ‘מפת-דרכים’, ביה”ס לפסיכותרפיה של מרכז ויניקוט בישראל, בשיתוף עם מכון טריאסט-שריג לפסיכותרפיה מארחים את  פרופ’ אוטו קרנברג לערב עיון בו יסקור את חשיבתו העכשווית וידון במקרה שיוצג בכנס, לצד מתדיינים נוספים