מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

02
ספט
2017

21.2.18 ערב חלוקת פרס מרכז ויניקוט לכותבים צעירים 2017-2018

הצגת העבודה הזוכה ונימוקי השופטים