מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

02
ספט
2017

21.2.18 ערב חלוקת פרס מרכז ויניקוט לכותבים צעירים 2017-2018

ערב חגיגי בו יחולקו הפרסים לעבודות הזוכות, יוקראו נימוקי השופטים,
ויערך דיון המבוסס על ההרצאה הזוכה במקום הראשון.