מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

01
ספט
2017

12-13.4.18 – כנס העשור למרכז ויניקוט!

‘הקליניקה הוויניקוטיאנית במבט עכשווי’

בהשתתפות פרופ’ וינצ’נצו בונמיניו –רומא, אנג’לה ג’ויס – לונדון, שרה קולקר, מיכל ריק, ד”ר מאיר שטיינבוק

בנוסף להרצאות, תתקיימנה קבוצות קטנות לדיון במקרה שיוצג, כל אחת בהנחיית שני מנחים, שתי נקודות מבט