מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

 

The Israel Winnicott Center Clinical/Theoretical Writing Awards

Call for applications

The purpose of the award is to encourage professionals in mental health (psychiatrists, clinical psychologists, social workers and art therapists) who work within a psychoanalytic and psychodynamic orientation to describe the therapeutic process.
The award is given to two groups of therapists, alternately:
Year 1: to Israeli young  professionals, with up to 6 years of experience in therapeutic work, for presenting and theoretically discussing a case, from a psychodynamic orientation (work yet unpublished).

Year 2: In its international format, the award will be given to experienced therapists from all over the worldwith 6 years or more of experience in therapeutic work, for presenting an original clinical-theoretical,psychodynamically  oriented  paper (yet unpublished).

The 2015-2016 award for young  professionals  was given to Dr. Keren Mintz- Malchi, for her paper “so there is no help save from the witch
The 2016-2017 award is designed for experienced therapists. Applicants  are requested to send in their paper not later than 30.7.2016 .
The award committee will select 3 outstanding works.

The Winnicott Center will hold a special and festive evening on February 6th, 2017 honoring nominees and announcing the winners and the committees’ reasons for selecting the outstanding works for 2016-2017. This will be followed by a lecture and open discussion based on the paper that won the first place. The winners will be granted a financial award.

The award committee for 2016-2017:  Prof. Vincenzo Bonaminio – Italy, Dr. Robert Grossmark – USA,  Angela Joyce – UK,  Sarah Nettleton – UK, Prof. Joyce Slochower – USA, Prof. Rudi Vermote – Belgium
Hagit Aharoni, Dr. Dana Amir, Hayuta Gurevitch,  Sara Kolker,  Michal Rieck,  Dr. Meir Steinbock – Israel.

Instructions for applicants

The paper will not exceed 10000 words, and will be sent in PDF or Word format, in English, to the IWC secretary, Mrs. Anat Bader, at winnicottspace@gmail.com .

Authors have to make sure that patients’ privacy is strictly protected.

Papers can be submitted to the Award Committee provided that they have not been published (or being considered for publication) elsewhere.

The name and address of the author will appear on a separate page. In order to maintain the anonymity of the judgement process, the paper has to be written in such a way as not to disclose the author’s identity.

 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס הבינלאומי של מרכז ויניקוט בישראל לכתיבה קלינית-תיאורטית

 

מטרת הפרס
עידוד אנשי מקצוע (פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים ומטפלים ביצירה והבעה) המטפלים בגישה פסיכודינמית ובאוריינטציה פסיכואנליטית, להרתם לתיאור המעשה הטיפולי בגישה זו.

הפרס יוענק לסירוגין מדי שנה לשתי קבוצות של מטפלים:

שנה אחת -למטפלים בראשית דרכם, בעלי עד שש שנות ניסיון ויותר בעבודה טיפולית,על עבודה קלינית-תיאורטית מקורית שטרם פורסמה.
בשנה העוקבת -למטפלים מנוסים מכל העולם ,בעלי שש שנות ניסיון ויותר בעבודה טיפולית,על עבודה קלינית-תיאורטית מקורית שטרם פורסמה.

השנה, 2015-2016 , הוענק הפרס לכותבים צעירים לד”ר קרן מינץ-מלחי, על עבודתה “אין הצלה מלבד המכשפה”.

בשנת 2016-2017 יוענק הפרס למטפלים מנוסים ואת העבודות יש להגיש עד 30.7.16 .

מתוך העבודות שתגענה תבחר ועדת הפרס בשלושה זוכים.

ב-6.2.17, ייערך במרכז ויניקוט בישראל ערב מדעי חגיגי. בטקס חלוקת הפרסים יוצגו העבודות הזוכות ונימוקי ועדת הפרס לבחירה.

לאחריו יתקיימו הרצאה ודיון שיתבססו על העבודה אשר זכתה במקום הראשון. לזוכים יוענק פרס כספי.

ועדת הפרס ל- 2016-2017

Prof. Vincenzo Bonaminio – Italy, Dr. Robert Grossmark – USA,  Angela Joyce – UK,  Sarah Nettleton – UK, Prof. Joyce Slochower – USA, Prof. Rudi Vermote – Belgium
גב’ חגית אהרוני, ד”ר דנה אמיר, גב’ חיותה גורביץ’, גב’ שרה קולקר, גב’ מיכל ריק, ד”ר מאיר שטיינבוק.

הנחיות למגישי העבודות לפרס:

העבודה תכלול לא יותר מ-10,000 מילים, ותוגש בשפה האנגלית, או (עדיף) בעברית ובאנגלית.(ניתן להגיש את העבודה קודם כל בעברית ובמידה ותועלה לשלב מתקדם יתבקש המועמד לתרגמה לשפה האנגלית) היא תישלח בפורמט word או PDF למזכירת מרכז ויניקוט בישראל,גב’ ענת בדר, ב-winnicottspace@gmail.com .
על המחבר לוודא שפרטיות המטופל מוגנת.
ניתן לשלוח עבודות שלא פורסמו בשום מקום אחר, ואינן בתהליך שיפוט לקראת פרסום.
השם והכתובת של המחבר יופיעו על דף נפרד,כדי להבטיח את האנונימיות בתהליך השיפוט. על העבודה להיות כתובה באופן שלא יחשוף את זהות המחבר.

לקריאת העבודה באנגלית לחץ כאן English Version

לקריאת העבודה בעברית לחץ כאן