מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

17
פבר
2020

החלה ההרשמה לתוכנית ללימודים מתקדמים לשנה"ל תשפ"א