מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

22
מרץ
2017

החלה ההרשמה לתוכנית המתקדמים ולתוכנית האמנויות-ההרשמה עד ל-30.5.17

ההרשמה לתוכניות  ללימודים מתקדמים ולתוכנית למטפלים באמנויות ובהבעה  עד ל-30.5.17
פרטים על התוכניות השונות בלשונית המתאימה באתר